Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij (Adventure Veluwe) je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Hieronder vermelden wij Adventure Veluwe als ´wij´, ´ons´, ´onze´.

Gepubliceerd op: 16 april 2018

INHOUD:
1. Privacybeleid
2. Gebruik van persoonsgegevens
3. Verstrekking aan derden
4. Profilering en cookies
5. Beveiligen en bewaren
6. Websites van derden
7. Minderjarigen
8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
10. Autoriteit Persoonsgegevens
11. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid
Via onze website bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• Wij jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Jouw rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefoon: 0341-441175
E-mail: info@adventureveluwe.nl
U kunt ook via ons contactformulier op de site contact met ons opnemen.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jd op onze website kiest. Zo verwerken wij jouw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je online bij ons solliciteert en spelen de gegevens over afname van diensten pas een rol wanneer je je aanmeld voor een nieuwsbrief.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• naam
• bedrijfsgegevens
• CV
• e-mailadres
• informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons contactformulier
• motivatiebrief
• naam
• NAW-gegevens
• gegevens over jouw samenwerking met ons
• technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
• telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
• om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
• om jouw sollicitatie te verwerken;
• om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan verbeteren of controleren;
• om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
• om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering);
• om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• om onze websites te verbeteren.

3. Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Profilering en cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit jouw account en jouw aankopen in onze webshop) met elkaar, om je de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die je hebt achtergelaten op, of via een van de website van ons.

Door jouw gegevens te combineren, van onze website van, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat je content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van jouw gegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

6. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigingen van jouw gegevens
Als je een account hebt, dan kun je daarop inloggen om jouw gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie, jouw BSN en pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

10. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 april 2018.